Cách đơn giản để phân biệt who và whom trong mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính ngữ)

Nhiều học viên tiếng Anh gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa who và whom khi sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Bài viếc này cung cấp cho bạn cách đơn giản để có thể phân biệt who và whom.

Nhiều học viên tiếng Anh gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa who và whom khi sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Bài viếc này cung cấp cho bạn cách đơn giản để có thể phân biệt who và whom.

Quy tắc: dựa vào he/him để quyết định xem dùng who hay whom

He ~ Who: đại từ chủ thể - subject

Him ~ Whom: đại từ khách thể (tân ngữ) - object

Ví dụ:

Who/whom wrote the letter?

He wrote the letter. Vậy chọn who.

Who/whom should I vote for?

Should I vote for him? Vậy ta dùng whom.

We all know who/whom pulled that prank.

Câu này có hai mệnh đề: We all know và who/whom pulled that prank.

Chúng ta xét mệnh đề thứ hai vì có who/whom. He pulled that prank. Do đó, ta dùng who.

We wondered who/whom the book was about.

Câu này có hai mệnh đề: We wondered và who/whom the book was about.

Ta xét mệnh đề thứ hai vì có who/whom. The book was about him. Do đó, ta dùng whom.

Ghi chú: chúng ta thường vi phạm nguyên tắc này bởi một sự ưa chuộng kỳ lạ đối với whom mà hoàn toàn không cần lý do chính đáng. Trong nhiều tình huống, người ta dùng whom như một cách để chơi trội và nghe có vẻ sính chữ. Sau đây là một ví dụ như vậy:

Sai: A woman whom I think is a genius.

Trong trường hợp này whom không phải là khách thể (object) của I think. Hãy thử đặt I think cuối câu mà xem. A woman whom is a genius, I think.

Đúng: A woman who I think is a genius.

Hãy học cách nhận ra và tránh những lỗi ngữ pháp phổ biến này. Chúc bạn sức khỏe và thành công.

Tải miễn phí sách ôn tập ngữ pháp tại đây.