Kiến Thức

12 quy tắc sử dụng đại từ trong tiếng Anh (phần 3/3)

(...tiếp theo phần 2)

Quy tắc 9. Chỉ có một trường hợp duy nhất it's có dấu ' là khi nó là dạng viết tắt của it is hoặc it has. Chỉ có một trường hợp duy nhất who's có dấu ' là khi nó có nghĩa là who is hoặc who has. Không có dấu ' trong oneself, nghĩa là không bao giờ có "one's self' (một lỗi khá phổ biến).

(...tiếp theo phần 2)

Quy tắc 9. Chỉ có một trường hợp duy nhất it's có dấu ' là khi nó là dạng viết tắt của it is hoặc it has. Chỉ có một trường hợp duy nhất who's có dấu ' là khi nó có nghĩa là  who is hoặc who has. Không có dấu '  trong oneself, nghĩa là không bao giờ có "one's self' (một lỗi khá phổ biến).

 • Ví dụ:

- It's been a cold morning. The thermometer reached its highest reading.
- He's the one who's always on time.
- He's the one whose wife is always on time.
- Keeping oneself ready is important.

Quy tắc 10. Những đại từ kết thúc bởi -self  hoặc -selves được gọi là đại từ phản thân. Có 9 đại từ phản thân: myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, yourselves, và themselves.

Đại từ phản thân được dùng khi chủ ngữ và tân ngữ là cùng một đối tượng.

 • Ví dụ: Joe helped himself.

Nếu tân ngữ của một giớ từ thay thế cho danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ thì hãy sử dụng một đại từ phản thân.

 • Ví dụ: Joe bought it for himself.

Đại từ phản thân giúp bạn tranh hiểu nhầm. Nếu không có chúng, chúng ta có thể phải viết nhưng câu như Joe helped Joe.

 • Đúng: I worked myself to the bone.

Tân ngũ myself chỉ cùng một người ở chủ ngữ I, thực hiện hành động work.

 • Sai: My brother and myself did it.
 • Đúng: My brother and I did it.

Đừng dùng myself nếu đại từ trước nó trong câu không phải là I hoặc me.

 • Sai: Please give it to John or myself.
 • Đúng: Please give it to John or me.
 • Đúng: You saw me being myself.

Myself thay thế cho me với hoạt động being.

Một câu như Help yourself trong có vẻ là một ngoại lệ nhưng thật ra đó là cách nói rút gọn của You may help yourself.

Trong một vài tình huống, một đại từ nhân xưng có thể xuất hiện trước.

 • Ví dụ: Doubting himself, the man proceeded cautiously.

Đại từ nhân xưng cũng có thể sử dụng để nhấn mạnh.

 • Ví dụ: He himself finished the whole job.

Quy tắc 11a. Tránh dùng they và their với những đại từ số ít.

 • Sai: Someone brought their lunch.
 • Đúng: Someone brought her lunch.
  HOẶC
 • Someone brought his lunch.

Nếu giới tính chưa được xác định, bạn cũng có thể nói Someone brought his or her lunch (chi tiết hơn ở Quy tắc 11b).

Quy tắc 11b. Những đại từ số ít phải ở dạng số ít xuyên suốt câu.

 • Sai: Someone has to do it—and they have to do it well.

Vấn đề ở đây là someone là số ít, nhưng they lại là số nhiều. Nếu chúng ta thay đổi they thành he hoặc she, chúng ta có một câu lượm thượm, mặc dù đúng ngữ pháp.

 • Đúng ngữ pháp: Someone has to do it—and he or she has to do it well.

Thay thế một câu sai ngữ pháp bởi một câu quá lượm thượm như thế có vẻ không phải là một giải pháp tốt. Chúng ta có một lựa chọn tốt hơn như sau.

 • Viết lại: Someone has to do it—and has to do it well.

Nhiều nhà văn rất ghét phải sử dụng giải pháp he or she. Sau đây là những ví dụ tại sao viết lại câu là một ý tưởng hay hơn là sử dụng he or she hoặc him or her để làm cho câu đúng ngữ pháp.

 • Sai: No one realizes when their time is up.
 • Đúng nhưng không hay: No one realizes when his or her time is up.
 • Viết lại: None realize when their time is up.
 • Sai: If you see anyone on the trail, tell them to be careful.
 • Đúng nhưng không hay: If you see anyone on the trail, tell him or her to be careful.
 • Viết lại : Tell anyone you see on the trail to be careful.

Quy tắc 12. Khi một đại từ theo sau bởi and + NP (ngữ danh từ), hãy là động tác loại bỏ and + NP để kiểm tra xem nó có đúng ngữ pháp không.

 • Sai: Her and her friend came over.

Nếu bạn loại bỏ and her friend, chúng ta sẽ còn câu sai ngữ pháp Her came over.

 • Đúng: She and her friend came over.

 


Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - 15 NĂM KINH NGHIỆM đào tạo tiếng Anh cho người lớndoanh nghiệp.

Mang đến giải pháp đột phá giúp bạn nhanh chóng lấy lại căn bản và tự tin giao tiếp tiếng Anh sau 2-3 tháng

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook