Kiến Thức

Đặt thức ăn tại tiệm thức ăn nhanh bằng tiếng Anh (có audio)

Đặt thức ăn tại tiệm thức ăn nhanh bằng tiếng Anh (có audio)

Reviews (2027)
Khi bạn du lịch hay sinh sống nước ngoài thì ít nhất một lần bạn sẽ phải mua thức ăn nhanh, chẳng hạn như: KFC, Mc Donald, Subway…Sau đây là một bài đàm thoại mẫu mà bạn có thể thuộc lòng để sử dụng trong trường hợp như vậy. Bạn có thể thay thế tên món ăn thành những món khác nhau để luyện tập cho thuần thục.

Chào bạn,

Khi bạn du lịch hay sinh sống nước ngoài thì ít nhất một lần bạn sẽ phải mua thức ăn nhanh, chẳng hạn như: KFC, Mc Donald, Subway…Sau đây là một bài đàm thoại mẫu mà bạn có thể luyện tập để sử dụng trong trường hợp như vậy. Bạn có thể thay thế tên món ăn thành những món khác nhau để luyện tập cho thuần thục.

Chúng ta cùng nhau thực hành nhé:

ORDERING FAST FOOD

(có audio)

A: Welcome, what would you like to order?     

    ˈwelkəm, wa:t wʊd ju: laɪk tu: ˈɔ:rdər?

     Xin chào, chị muốn dùng món nào ạ?

B: I would like to get a double cheeseburger.   

     aɪ wʊd laɪk tu: get ə ˈdʌbəl ˈʧi:zbɝ:gər.

    Cho tôi một cái double cheese burger đi.

A: Would you like everything on it?      

     wʊd ju: laɪk ˈevriˌθɪŋ ɑ:n ɪt?

     Đầy đủ hay sao chị?

B: I would like everything on it, thank you.       

     aɪ wʊd laɪk ˈevriˌθɪŋ ɑ:n ɪt, θæŋk ju:.

     Vâng, cảm ơn.

A: Do you want any fries?         

    du: ju: wɑ:nt ˈeni fraɪz?

    Chị có dùng thêm khoai tây không?

B: Let me get some large curly fries.     

    let mi: get sʌm lɑ:rʤ ˈkɝ:li fraɪz.

    Cho tôi 1 khoai tây xoắn lớn

A: Can I get you anything to drink?       

    kæn aɪ get ju: ˈeniˌθɪŋ tu: drɪŋk?

    Chị có dùng thêm thức uống không?

B: Sure, how about a medium Pepsi?    

    ʃʊr, haʊ əˈbaʊt ə ˈmi:diəm ˈpepsi?

    À có, cho tôi một pepsi vừa.

A: Is that everything?   

     ɪz ðæt ˈevriˌθɪŋ?

    Còn thêm gì nữa không chị?

B: That'll be all. Thanks.             

   ˈðætəl bi: a:l. θæŋks.

    Vậy được rồi. Cảm ơn.

A: You're welcome, and your total is $5.48.      

     jʊr ˈwelkəm, ænd jʊr ˈtoʊtəl ɪz $5.48.

    Không có chi. Tổng cộng là 5.48 đô.

B: Thank you. Here you go.       

    θæŋk ju:. hɪr ju: goʊ.

    Cảm ơn. Tiền của anh đây.

Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Tham khảo sách 22 CHỦ ĐỀ GIAO TIẾP TIẾNG ANH GIỌNG MỸ

 

----------------------------------------------------

CHUẨN HÓA TIẾNG ANH EMAS
Tiên phong tại Việt Nam về chuẩn giọng tiếng Anh

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook