Kiến Thức

So sánh và phân biệt cách dùng của affect và effect

So sánh và phân biệt cách dùng của affect và effect

Reviews (1218)
So sánh AFFECT và EFFECT

Affect (v) dạng động từ mang nghĩa “gây ảnh hưởng”:

Ví dụ:

  • It affected me strangely.
  • Both buildings were badly affected by the fire.
  • The divorce affected every aspect of her life.
  • It's a disease which affects mainly older people.

Affect (n) dạng danh từ là thuật ngữ khoa học trong tâm lý học nhằm diễn tả trạng thái cảm xúc cùa một người.

Effect (n) dạng danh tù nghĩa là “hệ quả”:

Ví dụ:

  • It had a strange effect on me.
  • I tried taking tablets for the headache but they didn't have any effect.

Effect (v) dạng động từ nghĩa là “mang lại” hoặc “tạo ra”:

Ví dụ: He’s trying to effect change in government.

Tóm lại:

 

----------------------------------------------------

CHUẨN HÓA TIẾNG ANH EMAS
Tiên phong tại Việt Nam về chuẩn giọng tiếng Anh

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook