Kiến Thức

Tiếng Anh giao tiếp căn bản theo chủ đề - Talking about lunch

Tiếng Anh giao tiếp căn bản theo chủ đề - Talking about lunch

A: What's for lunch?
B: I don't know. What do you want to eat?
A: I was thinking of pizza.
B: That's what I ate yesterday.
A: What do you want to eat?
B: I wouldn't mind a burger.
A: I ate a burger just the other day.
B: We're going to have to compromise.
A: You could always get a burger, and I can get a pizza.
B: Sounds good to me.
A: Where can we go to get both?
B: We can get both at the cafeteria.

 

 

 

A: What are we eating for lunch?
B: I have no idea. What about you?
A: I kind of want pizza.
B: I ate pizza the other day.
A: So, what do you feel like eating then?
B: How about some burgers?
A: I already had a burger yesterday.
B: What are we going to do?
A: We can just each get what we want to get.
B: That sounds like a plan.
A: Do you know a place that sells pizza and burgers?
B: I think they sell both at the cafeteria.

 

A: Do you know what you want to eat for lunch?
B: What do you feel like having?
A: I want to get some pizza.
B: I had pizza for lunch yesterday.
A: Tell me what you want to eat.
B: Do you want to get a burger?
A: See, I had a burger for lunch yesterday.
B: Think of something.
A: How about I get pizza and you get a burger?
B: Let's do that then.
A: Where do they sell both at?
B: They sell pizza and burgers at the cafeteria.

 

Click vào đây để được học tiếng Anh Miễn phí qua youtube.

******************************

Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - HƠN 13 NĂM KINH NGHIỆM đào tạo tiếng Anh cho người lớn và doanh nghiệp.

Chuyên cung cấp giải pháp học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc cho người bận rộn.

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top