Lớp Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ 230

Tuy chỉ là khóa học ngắn nhưng kết quả em nhận được lại giúp ích rất nhiều cho việc học và cải thiện tiếng Anh của bản thân em.

Bản thân em thấy chương trình dạy học của Emas đem lại sự thích thú và rất nhiều lợi ích.

Qua khóa học, em dần điều chỉnh lại được phát âm cũng như cải thiện được ngữ điệu và cử chỉ cơ thể khi giao tiếp tiếng Anh. Bên cạnh đó là những chia sẻ về việc học tiếng Anh, cũng như một số trải nghiệm của thầy mà thầy chia sẻ trong giờ học đem lại những hiểu biết thú vị và giúp cho việc học trên lớp bớt khô khan. Tuy chỉ là khóa học ngắn nhưng kết quả em nhận được lại giúp ích rất nhiều cho việc học và cải thiện tiếng Anh của bản thân em.

Phan Nguyễn Thúy Nga – SV ĐH Tài Chính – Marketing.