Lớp Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ 238

Qua khóa học này, em biết cách phát âm của từng từ tiếng Anh. Đây là nền tảng của việc học tiếng Anh. Trong quá trình học, ngoài việc được học về phát âm, em còn được học nhiều thứ. Điều đó tạo động lực cho em tin rằng mình sẽ thành công trong việc học tiếng anh.

Qua khóa học này, em biết cách phát âm của từng từ tiếng Anh. Đây là nền tảng của việc học tiếng Anh.

Trong quá trình học, ngoài việc được học về phát âm, em còn được học nhiều thứ. Điều đó tạo động lực cho em tin rằng mình sẽ thành công trong việc học tiếng anh.

Ngoài ra em còn định hướng được mình sẽ làm gì và làm như thế nào dể có được kết quả tốt nhất trong hành trình này, hành trình mà trước đây đối với em nó thật gian nan và có chút hơi mơ hồ.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy Jimmy Hà và Emas. Chúc thầy sức khỏe và Emas ngày càng thành công hơn nữa.

Nguyễn Thị Thùy Linh – AAM khóa238