Kết quả tìm

[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

Cảm nhận học viên Nhàn Phạm - Kiến Trúc Sư

Cảm nhận học viên Nhàn Phạm - Kiến Trúc Sư
...nhưng rồi mình thấy mọi ng review về Emas rất lạ, rất thật, không giống review về những nơi khác... sau 1 vài lần lui tới check hàng mình quyết định đi học, và đây là cảm nhận của mình sau khi hoàn thành khóa chuẩn giọng Mỹ:

[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo

[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo
[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Phát âm các từ Orange - Jump - Change - Encourage - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Phát âm các từ Orange - Jump - Change - Encourage - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Phát âm các từ Orange - Jump - Change - Encourage - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm EX- trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm EX- trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm EX- trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 656
« 1234567 »
Top

Facebook