Kết quả tìm

[VIDEO] Cách phát âm các từ ASSESS, ASSET, ACCESS - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO]  Cách phát âm các từ ASSESS, ASSET, ACCESS - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm các từ ASSESS, ASSET, ACCESS - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm TH trong từ THEY - học cách phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm TH trong từ THEY - học cách phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm TH trong từ THEY - học cách phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh QUAINT và DWARF

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh QUAINT và DWARF
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh QUAINT và DWARF
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ.
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ THREE và SIXTH - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ THREE và SIXTH - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm chuẩn 2 từ THREE và SIXTH.
Cùng xem video hướng dẫn nhé!

[VIDEO] Cách phát âm từ EXPORT

[VIDEO] Cách phát âm từ EXPORT
[VIDEO] Cách phát âm từ EXPORT. Từ này có 2 cách đọc khác nhau tùy vào từ loại.

Xem video để được hướng dẫn chi tiết nhé!

[VIDEO] Phát âm từ GENERATION sao cho sành điệu?

[VIDEO] Phát âm từ GENERATION sao cho sành điệu?
[VIDEO] Phát âm từ GENERATION sao cho sành điệu?


Cùng xem video nhé!

[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng từ APRIL?

[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng từ APRIL?
[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng từ APRIL? Hãy cùng xem video hướng dẫn nhé!
Total: 76
12345 »
Top

Facebook