Kết quả tìm

500+ câu tiếng Anh giao thông dụng đời thực pdf kèm audio

500+ câu tiếng Anh giao thông dụng đời thực pdf kèm audio
Ebook này ra đời nhằm giúp bạn học được những Mẫu Câu (không phải từng chữ riêng lẻ) tiếng Anh thông dụng mà bạn có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Những mẫu câu được chọn lọc trong quyển sách này là những mẫu câu điển hình được sử dụng bởi chính những người bản xứ.
Total: 1
Top

Facebook