[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm T và D ở cuối một từ - ví dụ BET và BED

[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm T và D ở cuối một từ - ví dụ BET và BED
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm T và D ở cuối một từ - ví dụ BET và BED
Xem video hướng dẫn chi tiết:

 

KHÓA HỌC

LÀM CHỦ GIỌNG BẢN XỨ MỸ

(Khóa học giúp bạn tự phát âm từ mới
sở hữu phương pháp tự học tiếng Anh giao tiếp giọng Mỹ)