[VIDEO] Sự khác nhau trong phát âm giữa giọng Anh và giọng Mỹ

Sự khác nhau trong phát âm giữa giọng Anh và giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Sự khác nhau trong phát âm giữa giọng Anh và giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

 

 

KHÓA HỌC

LÀM CHỦ GIỌNG BẢN XỨ MỸ

(Khóa học giúp bạn tự phát âm từ mới
sở hữu phương pháp tự học tiếng Anh giao tiếp giọng Mỹ)