Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Bạn muốn viết một câu tiếng Anh đúng ngữ pháp thì điều đầu tiên bạn cần phải biết chính là cấu trúc của một câu trong tiếng Anh gồm những thành phần nào. Sau đây là cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:

Cấu trúc một câu tiếng Anh gồm các thành phần sau đây:

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

Ví dụ:

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

1.1. Subject (chủ ngữ):

Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

Chú ý rằng mọi câu trong tiếng Anh đều có chủ ngữ (Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ được ngầm hiểu là người nghe).

Ví dụ:

 • “Don't move!” (đứng im!).
 • Milk is delicious. (một danh từ)
 • That new, red car is mine. (một ngữ danh từ)

Đôi khi câu không có chủ ngữ thật sự, trong trường hợp đó, It hoặc There đóng vai trò chủ ngữ giả.

 • It is a nice day today.
 • There are a fire in that building.
 • There were many students in the room.
 • It is the fact that the earth goes around the sun.

1.2. Verb (động từ):

Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Ngữ động từ (verb phrase) là một nhóm từ gồm một hoặc nhiều trợ động từ (auxiliary) và một động từ chính.

 • I love you. (chỉ hành động)
 • Chilli is hot. (chỉ trạng thái)
 • I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen)
 • I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going)

1.3. Complement (bổ ngữ):

Bổ ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng tác động của chủ ngữ. Cũng giống như chủ ngữ, bổ ngữ thường là danh từ hoặc ngữ danh từ, tuy nhiên bổ ngữ thường đứng sau động từ. Không phải câu nào cũng có complement. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi What? hoặc Whom?

 • John bought a car yesterday. (What did John buy?)
 • Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?)
 • She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?)

1.4. Modifier (trạng từ):

Trạng từ là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của hành động. Không phải câu nào cũng có trạng từ. Chúng thường là các cụm giới từ (prepositional phrase), trạng từ (adverb) hoặc một cụm trạng từ (adverbial phrase). Chúng trả lời câu hỏi When?, Where? hoặc How? Một cụm giới từ là một cụm từ bắt đầu bằng một giới từ và kết thúc bằng một danh từ (VD: in the morning, on the table,...). Nếu có nhiều trạng từ trong câu thì trạng từ chỉ thời gian thường đi sau cùng.

 • John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?)
 • She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she see him?)
 • She drives very fast. (How does she drive?)

Chú ý rằng trạng từ thường đi sau bổ ngữ nhưng không nhất thiết. Tuy nhiên trạng từ là cụm giới từ không được nằm giữa động từ và bổ ngữ.

 • She drove on the street her new car. (Sai)
 • She drove her new car on the street. (đúng)

>> Tham khảo lớp Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh tại đây.

 


Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - 15 NĂM KINH NGHIỆM đào tạo tiếng Anh cho người lớndoanh nghiệp.

Mang đến giải pháp đột phá giúp bạn nhanh chóng lấy lại căn bản và tự tin giao tiếp tiếng Anh sau 2-3 tháng

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook