Lịch học

Lịch học

Lịch học

Reviews (46309)

 

 Stt  Tên khoá học  Khai giảng  Thời gian Thời lượng
1.1

3 Bước Để Nói Chuẩn Tiếng Anh
(miễn phí)

25/03/2020

(online)

18:00-21:30

tối thứ Tư

01 buổi
1.2

8/04/2020

(online)

18:00-21:30

tối thứ Tư
01 buổi
2

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

17/03/2020

Tối
18:00-21:30
T.Ba & Năm

04 tuần

3

Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ

20/04/2019

Tối
18:00-20:30

T. Hai & Tư

04 tuần

6  Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 1)
31/3/2020 Tối
18:00-20:30
T.Ba & Năm
06 tuần
7 Giao Tiếp Tiếng Anh Hàng Ngày
(Cấp 1)
N/A

Tối
18:00-20:30
T. Hai & Tư

06 tuần
8 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
30/03/2020

Tối
18:15-20:15
T. Hai & Tư

06 tuần
9 Giao Tiếp Tiếng Anh Hằng Ngày
(Cấp 2)
3/2019

Tối
18:15-20:15
T. Ba-Năm

06 tuần
10

Giao Tiếp Tiếng Anh Công Sở
(Cấp 1)

04/03/2019

Tối
18:15-20:15
T. Hai-Tư

06 tuần
11 Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh 27/03/2020

Tối
18:00-20:30
T.Sáu-Bảy

06 tuần
12 Làm Chủ Kỹ Năng Viết Tiếng Anh 16/11/2019

Chiều
13:30-16:30
Thứ Bảy

06 tuần
13 Nghệ Thuật Thuyết Trình Quyến Rũ  1/03/2020

08:00-21:00

Chủ Nhật

1 ngày

 

 Tham khảo thông tin khóa học >> Tại đây

Đăng ký kiểm tra trình độ để được tư vấn và ưu tiên xếp lớp
NGAY HÔM NAY!

Hotline 0933.6966.37

Top

Facebook