Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun)

Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với ‘a’ hay với ‘the’. VD: one book, two books, ..
  • Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với ‘a’ hay với ‘the’. VD: one book, two books, ... (>> CLICK VÀO ĐÂY để tham khảo cách PHÁT ÂM 'S' cuối từ)
  • Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với 'a', còn 'the' chỉ trong một số trường hợp đặc biệt. VD: milk (sữa). Bạn không thể nói "one milk", "two milks" ... (Một số vật chất không đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì... đếm được. VD: one glass of milk - một cốc sữa). 

· Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt. VD: child - children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice ... 

· Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a" và không có "a":  an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. 

· Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water ... đôi khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó. 

        This is one of the foods that my doctor wants me to eat. 

· Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm được.

  • You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được)
  • I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được) 

Bảng sau là các định ngữ dùng được với các danh từ đếm được và không đếm được.

WITH COUNT NOUN WITH NON-COUNT NOUN
a(n), the, some, any the, some, any
this, that, these, those this, that
none, one, two, three,... None
many  
a lot of  
a [large / great] number of  
(a) few  
fewer... than  
more....than
much (thường dùng trong câu phủ định, câu
hỏi)  
a lot of  
a large amount of
(a) little  
less....than  
more....than

Một số từ không đếm được nên biết:

sand money information physics
food news air mathematics
meat measles mumps politics
water soap economics homework

Note: advertising là danh từ không đếm được nhưng advertisement là danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo cụ thể nào đó. 

  • There are too many advertisements during TV shows.

Nếu bạn muốn được ôn tập và hệ thống hóa các điểm ngữ pháp quan trọng cho các kỳ thì thì bạn có thể tham khảo lớp LÀM CHỦ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH tại đây. Ngoài ra, nếu bạn không có điều kiện đến lớp, bạn có thể click vào đây để tải tài liệu tự ôn tập ngữ pháp tiếng Anh tại nhà.

 


Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - 15 NĂM KINH NGHIỆM đào tạo tiếng Anh cho người lớndoanh nghiệp.

Mang đến giải pháp đột phá giúp bạn nhanh chóng lấy lại căn bản và tự tin giao tiếp tiếng Anh sau 2-3 tháng

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook