Kết quả tìm

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh QUAINT và DWARF

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh QUAINT và DWARF
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh QUAINT và DWARF
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ.
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các từ graduated, taste, bowl, adult - học phát âm giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm các từ graduated, taste, bowl, adult - học phát âm giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm các từ graduated, taste, bowl, adult - học phát âm giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.1 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.1 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.1 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết nhé!

[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

Cùng xem video nhé!

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ THREE và SIXTH - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ THREE và SIXTH - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm chuẩn 2 từ THREE và SIXTH.
Cùng xem video hướng dẫn nhé!
Total: 49
Top

Facebook