Kết quả tìm

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ.
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.1 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.1 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.1 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết nhé!

[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

Cùng xem video nhé!

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ THREE và SIXTH - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ THREE và SIXTH - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm chuẩn 2 từ THREE và SIXTH.
Cùng xem video hướng dẫn nhé!

[VIDEO] Cách phát âm từ ABSOLUTELY và DEFINITELY- Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm từ ABSOLUTELY và DEFINITELY- Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm từ ABSOLUTELY và DEFINITELY- Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm từ every và evening - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm từ every và evening - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm từ every và evening - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Total: 322
« 1234567 »
Top

Facebook