Kết quả tìm

Nguyễn Đăng Thông - Luật Sư

Nguyễn Đăng Thông - Luật Sư
Với thời lượng học không nhiều nhưng tôi đã có những tiến bộ rõ rệt. Trước đây tôi đã từng học ở một số nơi nhưng sự tiếp thu không như ở Emas. Phương pháp của Emas đã cho học viên tiếp cận rất dễ hiểu và thức tế rất hữu ích. Ngoài ra sau khóa học còn được Emas tặng các công cụ và tài liệu rất hay. Cảm ơn Emas. Tôi sẽ tiếp tục học đề năng cao hơn nữa khả năng tiếng Anh của mình.
Total: 1
Top

Facebook