Kết quả tìm

Đặt phòng khách sạn cho chuyến du lịch bằng tiếng Anh (có audio)

Đặt phòng khách sạn cho chuyến du lịch bằng tiếng Anh (có audio)
Đặt phòng khách sạn là một tình huống mà bạn thường xuyên gặp khi đi du lịch nước ngoài. Sau đây là một vài bài đàm thoại mẫu mà bạn có thể tham khảo qua. Có thể có những từ bạn chưa biết cách phát âm. Tuy nhiên, nếu bạn đã học lớp làm chủ giọng bản xứ Mỹ tại Emas thì việc phát âm một từ dựa vào phiên âm quốc tế là chuyện nhỏ đối với bạn.
Total: 1
Top

Facebook