Kết quả tìm

Lớp Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh (online)

Lớp Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh (online)
Khóa học giúp bạn hệ thống hóa các điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng giúp bạn hiểu rõ, nhớ lâu và dễ dàng áp dụng. Khóa học phù hợp cho những ai muốn nhanh chóng tăng điểm tiếng Anh trong lớp hoặc trong các kỳ thi tiếng Anh từ tốt nghiệp đến TOEIC, TOEFL, IELTS...

EMAS: Phân biệt cách dùng THOUGH, ALTHOUGH, EVEN THOUGH và DESPITE, IN SPITE OF

EMAS: Phân biệt cách dùng THOUGH,  ALTHOUGH, EVEN THOUGH và DESPITE, IN SPITE OF
Sau đây là cách sử dụng của một số từ mà có thể chúng ta nhầm lẫn khi viết một câu tiếng Anh. Mời Bạn tham khảo:


@ THOUGH/ ALTHOUGH / EVEN THOUGH + mệnh đề (chủ ngữ + động từ):


Ví dụ: Although it rained a lot, we enjoyed our holiday.

EMAS: Phân biệt cách dùng Almost, Most, Most of và the Most

EMAS: Phân biệt cách dùng Almost,  Most, Most of và the Most
Sau đây là một số từ rất quen thuộc nhưng không phải người học tiếng Anh nào cũng có thể phân biệt được sự khác nhau và cách sử dụng của chúng. Hi vọng phần giải thích sau có thế giúp Bạn hiểu rõ hơn về chúng.


1. Most + N (đi với danh từ không xác định ) = hầu hết
Total: 3
Top

Facebook