Kết quả tìm

[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh
Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh
Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Những từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai P.9

[VIDEO] Những từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai  P.9
[VIDEO] Những từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai P.9
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] những từ tiếng Anh đa số người Việt phát âm sai - học phát âm

[VIDEO] những từ tiếng Anh đa số người Việt phát âm sai - học phát âm
[VIDEO] những từ tiếng Anh đa số người Việt phát âm sai - học phát âm
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] 7 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 7 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 7 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] 6 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai

[VIDEO] 6 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai
[VIDEO] 6 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai. Bạn đã phát âm đúng những từ tiếng Anh thông dụng này chưa? Cùng xem video nhé!

[VIDEO] 8 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai

[VIDEO] 8 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai
[VIDEO] 8 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai. Bạn đã phát âm đúng những từ tiếng Anh thông dụng này chưa? Cùng xem video nhé!

[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng từ HOPE?

[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng từ HOPE?
[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng từ HOPE?

Đây là một từ khá quen thuộc nhưng rất nhiều người Việt phát âm sai. Cùng xem video nhé!

[VIDEO] 10 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 10 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 10 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 51
1234 »
Top

Facebook