Kết quả tìm

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Tại sao người Mỹ lại có nhiều cách phát âm T? - lớp dạy phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Tại sao người Mỹ lại có nhiều cách phát âm T? - lớp dạy phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Tại sao người Mỹ lại có nhiều cách phát âm T? - lớp dạy phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] uy tắc gấp đôi phụ âm khi thêm -ING, -ER, -ED trong tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] uy tắc gấp đôi phụ âm khi thêm -ING, -ER, -ED trong tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Quy tắc gấp đôi phụ âm khi thêm -ING, -ER, -ED trong tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm "GH" trong tiếng Anh - lớp phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm "GH" trong tiếng Anh - lớp phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm "GH" trong tiếng Anh - lớp phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm "CH" trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm "CH" trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm "GH" trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] những từ có phát âm gần nhau - FIVE - FIGHT - FINE - FILE - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO]  những từ có phát âm gần nhau - FIVE - FIGHT - FINE - FILE - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] những từ có phát âm gần nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] 7 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 7 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 7 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ.
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 216
1234 »
Top

Facebook