Kết quả tìm

Chờ đến khi đi mẫu giáo thì đã muộn

Chờ đến khi đi mẫu giáo thì đã muộn
Năng lực và tính cách của con người được quyết định gần như toàn bộ ở giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, tôi gọi đây là "thời kì thích hợp". Chính vì lí do đó mà sau khi đi học, có những học sinh chẳng phải vất vả gì nhưng vẫn học tốt, trong khi có những học sinh cố gắng mãi mà thành tích vẫn vậy.
Total: 1
Top

Facebook