Kết quả tìm

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] những từ có phát âm gần nhau - FIVE - FIGHT - FINE - FILE - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO]  những từ có phát âm gần nhau - FIVE - FIGHT - FINE - FILE - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] những từ có phát âm gần nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] 7 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 7 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 7 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết nhé!

[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

Cùng xem video nhé!

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ THREE và SIXTH - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ THREE và SIXTH - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm chuẩn 2 từ THREE và SIXTH.
Cùng xem video hướng dẫn nhé!

[VIDEO] Cách phát âm từ ABSOLUTELY và DEFINITELY- Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm từ ABSOLUTELY và DEFINITELY- Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm từ ABSOLUTELY và DEFINITELY- Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm từ every và evening - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm từ every và evening - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm từ every và evening - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 10 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 10 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 10 từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 79
1234 »
Top

Facebook