Kiến Thức

15 lỗi ngữ pháp phổ biến trong tiếng Anh

Đây là những lỗi ngữ pháp tiếng Anh phổ biến mà người học tiếng Anh, dù mới bắt đầu hay đã học lâu năm, thường mắc phải. Sau đây là những giải thích ngắn gọn và mẹo giúp bạn tránh 15 lỗi ngữ pháp tiếng Anh phổ biến này.

Đây là những lỗi ngữ pháp tiếng Anh phổ biến mà người học tiếng Anh, dù mới bắt đầu hay đã học lâu năm, thường mắc phải. Sau đây là những giải thích ngắn gọn và mẹo giúp bạn tránh 15 lỗi ngữ pháp tiếng Anh phổ biến này.

“Everybody are happy.”

Những từ như everybody, somebody, anybody, nobody thật sự luôn là số ít, KHÔNG phải số nhiều. Mặc dù “everybody” đề cập đến nhiều người, nhưng theo sau nó là một động từ số ít – do đó câu đúng là Everybody is happy.

 

“I’ll explain you the problem.”

Câu này có 2 tân ngữ – tân ngữ trực tiếp (the problem) và tân ngữ gián tiếp (you). Sau explain, chúng ta cần dùng to trước tân ngữ gián tiếp – người mà chúng ta sẽ giải thích cho họ. Thêm nữa, thông thường thì tân ngữ trực tiếp được đặt trước, do đó câu đúng là I’ll explain the problem to you.

 

“I have the possibility to study in Canada next year.”

Với “have,” chúng ta dùng từ opportunity, chứ không phải possibility – do đó câu đúng là I have the opportunity to study in Canada next year. Từ possibility thì thường được dùng nhiều hơn với “There is…,” ví dụ như: “There’s a possibility I  may study in Canada next year.”

 

“I think she doesn’t like tomatoes.”

Mặc dù không có quy tắc ngữ pháp cụ thể nào trong trường hợp này, nhưng cách nói thông dụng vẫn là I don’t think she likes tomatoes.

 

“If I will see John later, I’ll give him the message.”

Mặc dù cả hai sự việc đều ở lương lai, câu này nên chia theo dạng câu điều kiện loại 1– If I see John later, I’ll give him the message.

 

“Do you want that I make breakfast?”

“That” không thường dùng sau từ “want.” Câu đúng là: Do you want me to make breakfast?

 

“I’m thinking to buy a new car.”

“To + infinitive” không được dùng sau “think,” do đó câu đúng là: I’m thinking of buying a new car hoặc I’m thinking about buying a new car.

 

“They enjoyed the baseball game despite of the rain.”

“Despite” và “in spite of” có nghĩa giống nhau, và nhiều người học tiếng Anh nhầm lẫn giữa chúng. Sau “despite,” chúng ta sẽ không bao giờ dùng “of.” Câu đúng nên là “They enjoyed the baseball game despite the rain hoặc They enjoyed the baseball game in spite of the rain.

 

“My ten-years-old daughter loves to dance.”

Khi tuổi đi sau ‘to be’ ví dụ như “is,” thì bạn dùng dạng số nhiều “years old”: “My daughter is ten years old.” Nhưng tuổi này trong danh từ kép, trước danh từ với vai trò như là tính từ thì bạn phải dùng dạnh số ít year, không dùng years – My ten-year-old daughter loves to dance.

 

“Our house is near to the beach.”

“Near” và “close to” có nghĩa giống nhau, nhưng “to” sẽ không bao giờ được sử dụng sau “near.” Câu đúng là Our house is near the beach” hoặc Our house is close to the beach.

 

“I like very much soccer.”

Chúng ta thường không đặt “very much” giữa một động từ (like) và tân ngữ của nó (soccer). Câu đúng là, I like soccer very much. Tuy nhiên, trong tiếng Anh nói, cách nói thông dụng vẫn là I like soccer a lot hoặc I really like soccer.

 

“Gary gave to Joan the keys.”

Giống “explain” trong ví dụ trên, “give” có 2 tân ngữ – tân ngữ gián tiếp (Joan) và tân ngữ trực tiếp (the keys). Bạn có thể nói câu này theo hai cách: Gary gave Joan the keys hoặc “Gary gave the keys to Joan.

 

“She asked me where do I work.”

Đây là phần khó nhất của tiếng Anh – câu tường thuật. Trong câu hỏi tường thuật, chúng ta không sử dụng trợ động từ do/does/did – do đó câu đúng là, She asked me where I work.

 

“They left without say goodbye.”

Khi bạn sử dung động từ sau liên từ và giới từ như after, before, since, when, while, without, instead of, và in spite of, thông thường nó sẽ ở dạng -ing. Do đó, câu đúng là They left without saying goodbye.

 

“I need to finish this project until Friday.”

Dùng until để nói về tình trạng sẽ tiếp tục cho đến một thời điểm nhất định, ví dụ: “I’m staying in the city until June.” Hãy sử dụng by để nói về hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trước một thời điểm tương lai. By thường được dùng với các hạn chót (deadlines), do đó câu đúng sẽ là, I need to finish this project by Friday.

 

THAM KHÓA KHÓA HỌC LÀM CHỦ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TẠI ĐÂY.

Tải miễn phí tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng Anh tại đây.

 


Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - 14 NĂM kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh cho NGƯỜ LỚN và DOANH NGHIỆP.

Mang đến giải pháp đột phá giúp bạn nhanh chóng lấy lại căn bản và tự tin giao tiếp tiếng Anh sau 2-3 tháng

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook