Kiến Thức

EMAS: thứ tự của các loại tính từ

EMAS: thứ tự của các loại tính từ

Reviews (6506)
Tính từ hầu như luôn xuất hiện ngay trước danh từ hoặc ngữ danh từ mà chúng bổ nghĩa. Thỉnh thoảng tính từ xuất hiện trong một chuỗi; khi xuất hiện như vậy chúng phải tuân thủ theo thứ tự nhất định tùy theo phân loại.

Tính từ xuất hiện theo thứ tự sau: 1. Định từ - mạo từ và một số từ hạn định khác.
Ví dụ: a, an, five, her, our, those, that, several, some

Tính từ hầu như luôn xuất hiện ngay trước danh từ hoặc ngữ danh từ mà chúng bổ nghĩa. Thỉnh thoảng tính từ xuất hiện trong một chuỗi; khi xuất hiện như vậy chúng phải tuân thủ theo thứ tự nhất định tùy theo phân loại.

Tính từ xuất hiện theo thứ tự sau:

1. Định từ - mạo từ và một số từ hạn định khác

Ví dụ: a, an, five, her, our, those, that, several, some

2. Quan sát –thể hiện đánh giá chủ quan

Ví dụ: beautiful, expensive, delicious

3. Kích thước và hình dạng – thể hiện đánh giá khách quan

Ví dụ: big, little, enormous, long, short, square

4. Tuổi – tính từ mô tả tuổi

Ví dụ: old, antique, new, young

5. Màu sắc

Ví dụ: red, white, black

6. Nguồn gốc

Ví dụ: American, French, Canadian

7. Chất liệu

Ví dụ: silk, wooden, silver, metallic

8. Phân loại: thông thường là một phần của danh từ

Ví dụ: rocking chair, hunting cabin, passenger car, book cover

Ví dụ: an expensive, quare, antique, black, French, wooden chinaware closet

Học 'Làm chủ ngữ pháp tiếng Anh'

Tại sao Bạn chưa giao tiếp tốt tiếng Anh?

******************************

Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - HƠN 13 NĂM KINH NGHIỆM đào tạo tiếng Anh cho người lớn và doanh nghiệp.

Chuyên cung cấp giải pháp học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc cho người bận rộn.

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook