Kiến Thức

Học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề - Talking about breakfast

Học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề - Talking about breakfast

A: What do you feel like eating this morning?

B: I usually just have a bowl of cereal.

A: The most important meal of the day is breakfast.

B: Yeah, but I don't usually have time to eat a big breakfast.

A: You can always make an easy breakfast.

B: What do you make?

A: All I make is oatmeal, toast, and some orange juice.

B: That sounds pretty good.

A: I like it, and it's a fast meal.

B: That is a very quick meal to make.

A: I can make it for you if you like.

B: Oatmeal and toast sounds good to me.

 

A: What are you going to have for breakfast?

B: I just have some cereal each morning.

A: You're supposed to always have a hearty breakfast.

B: I don't always have time to make breakfast.

A: It's easy to make a quick breakfast.

B: What do you have for breakfast?

A: When I need to make a quick breakfast, I just make some oatmeal, toast, and OJ.

B: That's a good idea.

A: It's not time consuming at all.

B: It doesn't take much time to make?

A: Would you like me to make something?

B: Why don't you make me some oatmeal and toast?

A: What do you want to eat for breakfast?

B: All I usually have is some cereal for breakfast.

A: You know that breakfast is the most important meal of the day?

B: I sometimes run late in the morning, and can't make breakfast.

A: That's not a good excuse.

B: Tell me what you eat in the morning.

A: I just eat some oatmeal, toast, and orange juice.

B: That sounds like a great breakfast.

A: It's good, and it's easy to make.

B: That sounds like a very quick meal.

A: So, are you still going to have cereal?

B: I think I'm going to make myself some oatmeal and toast.

 

Click vào đây để được học tiếng Anh Miễn phí qua youtube.

******************************

Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - HƠN 13 NĂM KINH NGHIỆM đào tạo tiếng Anh cho người lớn và doanh nghiệp.

Chuyên cung cấp giải pháp học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc cho người bận rộn.

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top