Kiến Thức

Khi nào thì thêm ‘es’ cuối một từ?

Trong tiếng Anh, trong hầu hết các trường hợp chúng ta thêm ‘s’ sau danh từ đếm số nhiều (books, cars…), và sau động từ số ít ở thì hiện tại đơn (works, gets…)

Trong tiếng Anh, trong hầu hết các trường hợp chúng ta thêm ‘s’ sau danh từ đếm được số nhiều (books, cars…), và sau động từ số ít ở thì hiện tại đơn (works, gets…)

Vậy trong trường hợp nào danh từ hoặc động từ thêm es thay vì chỉ thêm ‘s’?

Trong hầu hết các trường hợp chúng ta sẽ thêm ‘s’ sau danh từ số nhiều hoặc động từ số ít. Chỉ khi nào thêm ‘s’ không ổn thì chúng ta mới phải thêm ‘es’.

Vậy khi nào thêm ‘s’ không ổn?

Hãy tưởng tượng một từ kết thúc bằng một âm xì gió tương tự như /s/, nếu bạn thêm /s/ nữa thì đọc như thế nào nhỉ?

Khó quá, thôi bỏ qua!

Do đó, nếu một từ đã kết thúc bằng âm có xì gió (bao gồm (/s/, /z/, /ʃ/,/tʃ /,/ʒ/ hoặc /dʒ/) thì không thêm ‘s’ nữa vì rất khó đọc, thậm chí nhiều chữ viết ra nhìn rất kỳ (ví dụ: kiss + s = kisss => nhìn ghê quá, cũng không biết sao đọc luôn).

Ngoài ra, một chữ tận cùng bằng ‘o’ thêm ‘s’ cũng không ổn. Ví dụ: go + s = gos, nhìn giống một từ vựng mới hơn là từ 'go' và chúng ta có xu hướng đọc /gɑːs/ hơn là /goʊz/)

Cuối cùng, một từ kết thúc bằng y mà trước y là một phụ âm: y → i rồi + es (vì nếu giữ nguyên 'y' và thêm ‘s’ thì phát âm sẽ thay đổi; ví dụ 'try + s = trys' à chúng ta có xu hướng đọc /trɪs/ thay vì /traɪz/)

Ex:

go → goes

watch → watches

box → boxes

wash → washes

study → studies

fly → flies

go → goes

watch → watches

box → boxes

wash → washes

LƯU Ý: 

♦ N số ít và V của ngôi thứ 3 số ít kết thúc bằng f, fe: f, fe → v + es

Ex:

leaf → leaves

wife → wives

Tất cả những điều này có trong lớp Làm Chủ Giọng Bản Xứ Mỹ tại Emas (tham khảo tại đây)

 

TẶNG VÉ TRỊ GIÁ 500.000Đ THAM DỰ MIỄN PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ

 


Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - 15 NĂM KINH NGHIỆM đào tạo tiếng Anh cho người lớndoanh nghiệp.

Mang đến giải pháp đột phá giúp bạn nhanh chóng lấy lại căn bản và tự tin giao tiếp tiếng Anh sau 2-3 tháng

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook