Kết quả tìm

Dùng tiếng Việt để phiên âm cho tiếng Anh - lợi bất cập hại

Dùng tiếng Việt để phiên âm cho tiếng Anh - lợi bất cập hại
Gần đây xuất hiện trào lưu sử dụng tiếng Việt để phiên âm cho tiếng Anh. Tôi cho rằng, đây là một trào lưu nguy hiểm và để lại nhiều hệ lụy, bởi lẽ:

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh QUAINT và DWARF

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh QUAINT và DWARF
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh QUAINT và DWARF
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm các ngày trong tuần - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.3 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ.
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ RAIN và GOLDFISH - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các từ graduated, taste, bowl, adult - học phát âm giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm các từ graduated, taste, bowl, adult - học phát âm giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm các từ graduated, taste, bowl, adult - học phát âm giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.2 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.1 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.1 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Dạng rút gọn trong tiếng Anh p.1 - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 7 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết nhé!

[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] 8 cặp từ tiếng Anh đồng âm với nhau - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

Cùng xem video nhé!
Total: 52
1234 »
Top

Facebook