Thông tin

[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh P.1 - lớp dạy phát âm tiếng Anh

28/07/2023
[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh P.1 - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] uy tắc gấp đôi phụ âm khi thêm -ING, -ER, -ED trong tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

28/07/2023
[VIDEO] uy tắc gấp đôi phụ âm khi thêm -ING, -ER, -ED trong tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Quy tắc gấp đôi phụ âm khi thêm -ING, -ER, -ED trong tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 4: Cách đọc HOTLINE

28/07/2023
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 4: Cách đọc HOTLINE
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 4: Cách đọc HOTLINE
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 3: Cách đọc BUTTON

28/07/2023
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 3: Cách đọc BUTTON
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 3: Cách đọc BUTTON
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 2: Tại sao WANT TO thành WANNA

28/07/2023
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 2: Tại sao WANT TO thành WANNA
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 2: WANT TO thành WANNA
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 1: T thành D

28/07/2023
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 1: T thành D
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 1: T thành D
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Phát âm từ VIEW sao cho sành điệu? - lớp học phát âm tiếng Anh

27/07/2023
[VIDEO] Phát âm từ VIEW sao cho sành điệu? - lớp học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Phát âm từ VIEW sao cho sành điệu? - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm từ REIMBURSE - lớp học phát âm tiếng Anh

27/07/2023
[VIDEO] Cách phát âm từ REIMBURSE - lớp học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm từ REIMBURSE - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh GOOD - FOOD - BLOOD

27/07/2023
[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh GOOD - FOOD - BLOOD
[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh GOOD - FOOD - BLOOD
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Sự khác nhau giữa ALONE, LONELY và LONESOME - tiếng Anh cho người lớn

26/07/2023
[VIDEO]  Sự khác nhau giữa ALONE, LONELY và LONESOME - tiếng Anh cho người lớn
[VIDEO] Sự khác nhau giữa ALONE, LONELY và LONESOME - tiếng Anh cho người lớn
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 522
15678953
Top

Facebook