Thông tin

[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh

07/08/2023
[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh
Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh BIRD, BEAR, BEARD, BEER, BARE

07/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh BIRD, BEAR, BEARD, BEER, BARE
Cách phát âm các từ tiếng Anh BIRD, BEAR, BEARD, BEER, BARE
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

07/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh

07/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - học phát âm tiếng Anh

07/08/2023
[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh

01/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh

01/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo

01/08/2023
[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo
[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh

29/07/2023
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh

29/07/2023
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 520
13456752
Top

Facebook