Thông tin

[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh COMMEND, COMMENCE, COMMON và COMMENT

14/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh COMMEND, COMMENCE, COMMON và COMMENT
Cách phát âm các từ tiếng Anh COMMEND, COMMENCE, COMMON và COMMENT
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Phát âm các từ tiếng Anh: ANGER, ANGLE và ANGEL

14/08/2023
[VIDEO] Phát âm các từ tiếng Anh: ANGER, ANGLE và ANGEL
Phát âm các từ tiếng Anh: ANGER, ANGLE và ANGEL
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Giải đáp cách phát âm các từ tiếng Anh PART - PARK - PORK

14/08/2023
[VIDEO] Giải đáp cách phát âm các từ tiếng Anh PART - PARK - PORK
Giải đáp cách phát âm các từ tiếng Anh PART - PARK - PORK
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hiểu và Ứng dụng CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng Anh - ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

11/08/2023
[VIDEO] Hiểu và Ứng dụng CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng Anh - ôn tập ngữ pháp tiếng Anh
Hiểu và Ứng dụng CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng Anh - ôn tập ngữ pháp tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Ôn tập 12 THÌ trong tiếng Anh - ôn tập và hệ thống hóa ngữ pháp tiếng Anh

11/08/2023
[VIDEO] Ôn tập 12 THÌ trong tiếng Anh - ôn tập và hệ thống hóa ngữ pháp tiếng Anh
Ôn tập 12 THÌ trong tiếng Anh - ôn tập và hệ thống hóa ngữ pháp tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh

07/08/2023
[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh
Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh

07/08/2023
[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh
Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh BIRD, BEAR, BEARD, BEER, BARE

07/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh BIRD, BEAR, BEARD, BEER, BARE
Cách phát âm các từ tiếng Anh BIRD, BEAR, BEARD, BEER, BARE
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

07/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh

07/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 525
13456753
Top

Facebook