Kiến Thức

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ icon news

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - học phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo

[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo icon news

[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Phát âm các từ Orange - Jump - Change - Encourage - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Phát âm các từ Orange - Jump - Change - Encourage - học phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Phát âm các từ Orange - Jump - Change - Encourage - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm EX- trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm EX- trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Cách phát âm EX- trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 368
13456737
Top

Facebook