Kiến Thức

[VIDEO] Cách phát âm CH /tʃ/ và J /dʒ/ trong tiếng Anh - Lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm CH /tʃ/ và J /dʒ/ trong tiếng Anh - Lớp học phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Cách phát âm CH /tʃ/ và J /dʒ/ trong tiếng Anh P.1 - Lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Tại sao người Mỹ lại có nhiều cách phát âm T? - lớp dạy phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Tại sao người Mỹ lại có nhiều cách phát âm T? - lớp dạy phát âm tiếng Anh giọng Mỹ icon news

[VIDEO] Tại sao người Mỹ lại có nhiều cách phát âm T? - lớp dạy phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Kỹ thuật NỐI ÂM trong tiếng Anh (nâng cao) - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Kỹ thuật NỐI ÂM trong tiếng Anh (nâng cao) - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Kỹ thuật NỐI ÂM trong tiếng Anh (nâng cao) - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh P.3 - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh P.3 - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh P.3 - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh P.2 - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh P.2 - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh P.2 - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh P.1 - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh P.1 - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] SỰ THẬT về NỐI ÂM trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] uy tắc gấp đôi phụ âm khi thêm -ING, -ER, -ED trong tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] uy tắc gấp đôi phụ âm khi thêm -ING, -ER, -ED trong tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ icon news

Quy tắc gấp đôi phụ âm khi thêm -ING, -ER, -ED trong tiếng Anh - Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 4: Cách đọc HOTLINE

[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 4: Cách đọc HOTLINE icon news

[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 4: Cách đọc HOTLINE
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 3: Cách đọc BUTTON

[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 3: Cách đọc BUTTON icon news

[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 3: Cách đọc BUTTON
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 2: Tại sao WANT TO thành WANNA

[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 2: Tại sao WANT TO thành WANNA icon news

[VIDEO] Cách phát âm T trong tiếng Anh Mỹ P. 2: WANT TO thành WANNA
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 357
13456736
Top

Facebook