Kiến Thức

[VIDEO] Ôn tập 12 THÌ trong tiếng Anh - ôn tập và hệ thống hóa ngữ pháp tiếng Anh

[VIDEO] Ôn tập 12 THÌ trong tiếng Anh - ôn tập và hệ thống hóa ngữ pháp tiếng Anh icon news

Ôn tập 12 THÌ trong tiếng Anh - ôn tập và hệ thống hóa ngữ pháp tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh icon news

Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh icon news

Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.1 - Học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh BIRD, BEAR, BEARD, BEER, BARE

[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh BIRD, BEAR, BEARD, BEER, BARE icon news

Cách phát âm các từ tiếng Anh BIRD, BEAR, BEARD, BEER, BARE
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ icon news

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ WERE và WAS - học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - học phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo

[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo icon news

[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 372
13456738
Top

Facebook