Kiến Thức

[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm từ FILMS - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm từ FILMS - lớp học phát âm tiếng Anh icon news

Hướng dẫn cách phát âm từ FILMS - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 20-100 - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 20-100 - lớp học phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm số đếm từ 20-100 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 11-20 - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 11-20 - lớp học phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm số đếm từ 11-20 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 1-10 - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 1-10 - lớp học phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm số đếm từ 1-10 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh COMMEND, COMMENCE, COMMON và COMMENT

[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh COMMEND, COMMENCE, COMMON và COMMENT icon news

Cách phát âm các từ tiếng Anh COMMEND, COMMENCE, COMMON và COMMENT
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Phát âm các từ tiếng Anh: ANGER, ANGLE và ANGEL

[VIDEO] Phát âm các từ tiếng Anh: ANGER, ANGLE và ANGEL icon news

Phát âm các từ tiếng Anh: ANGER, ANGLE và ANGEL
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Giải đáp cách phát âm các từ tiếng Anh PART - PARK - PORK

[VIDEO] Giải đáp cách phát âm các từ tiếng Anh PART - PARK - PORK icon news

Giải đáp cách phát âm các từ tiếng Anh PART - PARK - PORK
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hiểu và Ứng dụng CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng Anh - ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

[VIDEO] Hiểu và Ứng dụng CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng Anh - ôn tập ngữ pháp tiếng Anh icon news

Hiểu và Ứng dụng CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng Anh - ôn tập ngữ pháp tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Ôn tập 12 THÌ trong tiếng Anh - ôn tập và hệ thống hóa ngữ pháp tiếng Anh

[VIDEO] Ôn tập 12 THÌ trong tiếng Anh - ôn tập và hệ thống hóa ngữ pháp tiếng Anh icon news

Ôn tập 12 THÌ trong tiếng Anh - ôn tập và hệ thống hóa ngữ pháp tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh icon news

Nguyên nhân người Việt thường phát âm sai trong tiếng Anh P.2 - Học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 370
12345637
Top

Facebook