Kiến Thức

Quy tắc nhấn trọng âm của một từ tiếng Anh

Cách chắc chắn để xác định trọng âm của một từ là mở từ điển ra tra thấy dấu nhấn nằm ở âm nào thì âm đó là trọng âm. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta không thể tra từ điển thì chúng ta có thể áp dụng quy tắc nhấn trọng âm như sau (vẫn có nhiều ngoại lệ):

Chào bạn,

Nhiều người inbox trên page hỏi ad về cách đánh trọng âm của một từ nên ad viết bài này để trả lời nhé.

Cách chắc chắn để xác định trọng âm của một từ là mở từ điển ra tra thấy dấu nhấn nằm ở âm nào thì âm đó là trọng âm. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta không thể tra từ điển thì chúng ta có thể áp dụng quy tắc nhấn trọng âm như sau (vẫn có nhiều ngoại lệ):

ĐỐI VỚI TỪ 2 ÂM TIẾT:

- Danh từ và tính từ: thông thường được nhấn âm tiết THỨ NHẤT, cũng có một số ngoại lệ ví dụ như: ca'reer, car'toon...

- Động từ: thường được nhấn âm tiết THỨ HAI, cũng có một số ngoại lện: 'process, promise...

NGOÀI RA, CÁC QUY TẮC NÀY CŨNG CÓ TÁC DỤNG:

- Nhấn âm tiết CUỐI CÙNG với các từ kết thúc bằng các âm sau đây: -ade, -aire, -ee, -ese, -eer, -ette, -esque, -een, -ique, oo, -oon

Ví dụ: engi’neer, after’noon

- Nhấn âm tiết THỨ HAI KỂ TỪ CUỐI (từ bên phải sang) với các từ kết thúc bằng các âm sau đây: -it, -ia, -ial, -ian, -ental, -ious, -ier, -iar, -ic, -ics, -id, -sure, -ion, -ience, -ient, -ual

Ví dụ: eco’nomic, infor’mation

- Nhấn âm tiết THỨ BA KỂ TỪ CUỐI (từ bên phải sang) với các từ kết thúc bằng các âm sau đây: -acy, -ate, -ety, -try, -ence, -ent, -tude, -logy, -omy, -entary, -ical, -tural, -inal, -ular, -ous, -ishment, -ize, -ison, -itor, -iture, -ity

Ví dụ: ‘excellence, uni’versity

Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Tham khảo chương trình học thử Miễn Phí tại đây.

 


Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - 15 NĂM KINH NGHIỆM đào tạo tiếng Anh cho người lớndoanh nghiệp.

Mang đến giải pháp đột phá giúp bạn nhanh chóng lấy lại căn bản và tự tin giao tiếp tiếng Anh sau 2-3 tháng

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook