Kiến Thức

So sánh và phân biệt mệnh đề với cụm từ

So sánh và phân biệt mệnh đề với cụm từ

Reviews (1508)
So sánh và phân biệt mệnh đề với cụm từ

Mệnh đề là một nhóm từ bao gồm chủ ngữ và động từ của nó. Một mệnh đề độc lập là một câu đơn. Nó có thể đứng một mình.

Ví dụ:

  • She is hungry. (Cô ấy đói bụng.)
  • I am feeling well today. (Hôm nay tôi cảm thấy rất khỏe.)

Mệnh đề phụ thuộc không thể đứng một mình. Nó cần một mệnh đề độc lập đi kèm để tạo thành câu. Mệnh đề phụ thuộc thường bắt đầu bằng những từ như although (mặc dù), since (vì, kể từ khi), if (nếu), when (khi), hay because (vì)…

Ví dụ:

  • Although she is hungry…(Dù cô ấy đói bụng…)
  • Whoever is hungry… (Bất kỳ ai đói bụng…)
  • Because I am feeling well…(Vì tôi cảm thấy khỏe…)       

Phụ thuộc                                                        Độc lập

Although she is hungry,                                              she will give him some of her food.

Whatever they decide,                                                I will agree.

Cụm từ là một nhóm từ không gồm chủ ngữ và động từ của nó, được sử dụng như một bộ phận của câu.

Ví dụ:

Best friend (cụm danh từ)

For twenty days (cụm trạng từ)

 

----------------------------------------------------

Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas
Tiên phong tại Việt Nam về chuẩn giọng tiếng Anh - Chuyên đào tạo tiếng Anh cho người đi làm, du học hay định cư

Administrator

Avatar Administrator

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Trực Tuyến Nét Việt thành lập vào 14 tháng 6 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. Với một thời gian hình thành và phát triển không lâu. Tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm có được từ những thất bại cũng như những thành công của các Ông lớn trong lĩnh vực IT. Đúc kết và phát huy để cho ra đời một phương châm tối ưu cho con đường phát triển. ITNet đã và đang vững bước cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong thương trường.

Top

Facebook