Kết quả tìm

Trẻ có thể tiếp thu mọi kiến thức trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi

Trẻ có thể tiếp thu mọi kiến thức trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi
Kết quả là hai anh em nhà Nagata đã được ví là hai anh em thần đồng vì có thể nói thành thạo 5 thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức
Total: 1
Top

Facebook