Thông tin

[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh

07/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm từ APPRECIATION - SITUATION - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - học phát âm tiếng Anh

07/08/2023
[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách người Anh né âm R khi phát âm - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh

01/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm từ SQUARE - STREET - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh

01/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm L cuối một từ trong tiếng Anh - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo

01/08/2023
[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo
[VIDEO] Giải đáp phát âm từ Artificial Intelligence - AI - Trí Tuệ Nhân Tạo
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh

29/07/2023
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.2 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh

29/07/2023
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Hỏi đáp về giờ giấc trong tiếng Anh P.1 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Phát âm các từ Orange - Jump - Change - Encourage - học phát âm tiếng Anh

29/07/2023
[VIDEO] Phát âm các từ Orange - Jump - Change - Encourage - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Phát âm các từ Orange - Jump - Change - Encourage - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm EX- trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh

28/07/2023
[VIDEO] Cách phát âm EX- trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh
[VIDEO] Cách phát âm EX- trong tiếng Anh - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm một số từ tiếng Anh didn’t, don’t, won’t, haven’t và hasn’t

28/07/2023
[VIDEO] Cách phát âm một số từ tiếng Anh didn’t, don’t, won’t, haven’t và hasn’t
[VIDEO] Cách phát âm một số từ tiếng Anh didn’t, don’t, won’t, haven’t và hasn’t
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 507
12345651
Top

Facebook