Kiến Thức

Đối đáp những câu chào hỏi bằng tiếng Anh trong lần đầu gặp mặt

Đối đáp những câu chào hỏi bằng tiếng Anh trong lần đầu gặp mặt icon news

Dưới đây là gợi ý trả lời các câu chào hỏi bằng tiếng Anh đúng cách
Những cách chào hỏi bằng tiếng Anh

Những cách chào hỏi bằng tiếng Anh icon news

Trong phần này, chúng ta sẽ học những câu chào hỏi bằng tiếng Anh trong ngữ cảnh xã giao, thân mật và trịnh trọng, xa lạ.
Những lợi ích của việc giỏi tiếng Anh

Những lợi ích của việc giỏi tiếng Anh icon news

Tiếng Anh được nói bởi hơn một tỷ người ở nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Học tiếng Anh có nhiều lợi ích cho bạn, chẳng hạn như:
[VIDEO] Sự khác nhau trong phát âm giữa giọng Anh và giọng Mỹ

[VIDEO] Sự khác nhau trong phát âm giữa giọng Anh và giọng Mỹ icon news

Sự khác nhau trong phát âm giữa giọng Anh và giọng Mỹ
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh WALK, WORK, WORD và WORLD

[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh WALK, WORK, WORD và WORLD icon news

Cách phát âm các từ tiếng Anh WALK, WORK, WORD và WORLD
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Quy tắc phát âm -ED thêm vào cuối một từ - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Quy tắc phát âm -ED thêm vào cuối một từ - học phát âm tiếng Anh icon news

Hướng dẫn quy tắc phát âm -ED thêm vào cuối một từ - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Phát âm các từ tiếng Anh THIRTY, THIRSTY, GUESS và GUEST - học phát âm tiếng Anh

Phát âm các từ tiếng Anh THIRTY, THIRSTY, GUESS và GUEST - học phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm các từ tiếng Anh THIRTY, THIRSTY, GUESS và GUEST - học phát âm tiếng Anh


Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm T và D ở cuối một từ - ví dụ BET và BED

[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm T và D ở cuối một từ - ví dụ BET và BED icon news

Hướng dẫn cách phát âm T và D ở cuối một từ - ví dụ BET và BED
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng những từ này chưa: FINGER, SINGER, SINGLE và GINGER?

[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng những từ này chưa: FINGER, SINGER, SINGLE và GINGER? icon news

Bạn đã phát âm đúng những từ này chưa: FINGER, SINGER, SINGLE và GINGER?
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 3/3

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 3/3 icon news

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 3/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 370
Top

Facebook